Konsorcjum Przemysłowe Polska sp. z o.o. oferuje Dyrektora Finansowego/CFO do wynajęcia

Obecna sytuacja epidemiologiczna i finansowa w kraju wymaga od przedsiębiorców podjęcia szybkich i skutecznych decyzji. Często nie są to decyzje łatwe ale konieczne. Czy jesteście na nie gotowi żeby Wasza firma przetrwała i odnalazła się w nowej rzeczywistości po pandemii? Sytuacja jest bardzo poważna a kryzys dopiero przed nami. Czeka nas ograniczenie akcji kredytowej przez banki i zaostrzenie zasad przyznawania kredytów. Odbiorcy już zaczynają zwlekać z zapłatą za towary i usługi. Kurs walutowy jest nieprzewidywalny a łańcuchy dostaw zaczynają się rwać. Nie na wszystko mamy wpływ ale pewne zdarzenia jesteśmy w stanie przewidzieć i zabezpieczyć firmę przed ich skutkami. Od wielu lat polskie firmy przyzwyczajone były do zatrudniania na stałym etacie Dyrektora Finansowego/CFO lub delegowania jego kompetencji na Głównego Księgowego. Zauważamy jednak tendencję do zmiany tego podejścia na rzecz usług zewnętrznych. Zasadność funkcji Dyrektora Finansowego w spółce nie pozostawia żadnych wątpliwości. Delegowanie tej funkcji na Głównego Księgowego uznać należy za problematyczne. To dwie różne funkcje, role i zadania w każdym przedsiębiorstwie. Zwykle to właśnie Dyrektor finansowy zarządza księgowością, kontrolingiem i skarbcem. Dyrektor finansowy analizuje i kreuje przepływy finansowe oraz płynność firmy, czynnie uczestniczy w procesach inwestycyjnych. Co stałoby się gdyby zlecić taką usługę na zewnątrz i czy Dyrektor Finansowy może być do wynajęcia? CFO na godziny ? Właśnie taką usługę oferujemy. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy zatrudniony na umowę z naszą firmą, na konkretny projekt lub określony termin(nie krótszy niż 1 miesiąc). W ramach ustalonego ryczałtu wynajęty Dyrektor Finansowy wykonuje określoną pracę po części zdalnie oraz uczestniczy fizycznie w bieżącej pracy firmy. Wszystko zależy od szczegółowych wymagań klienta.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Gliwicka 6
  59-220 Legnica
 • Tel.: +48 510 234 672

Co oferujemy?

 

Nasze usługi obejmują:

- Plan działań antykryzysowych dla przedsiębiorców związany z epidemią covid-19 i jej skutkami w najbliższych miesiącach.

- Analizy kontrolingowe na potrzeby zarządu, rady nadzorczej, właścicieli lub instytucji finansowych.

- Udział w restrukturyzacji kosztów, zadłużenia lub w realizowanej inwestycji.

- Udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi w zakresie: kredytów obrotowych i inwestycyjnych, faktoringu lub leasingu.

- Sporządzanie prognoz bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych na potrzeby budżetowania, planowania inwestycji lub kredytów.

- Sporządzenie systemu raportowania w zakresie rentowności prowadzonej działalności oraz płynności firmy.

- Ocena zagrożeń i ryzyka zmienności kursu walutowego lub cen towarów notowanych na giełdach towarowych wraz z rekomendacją optymalnych form zabezpieczeń.

- Inne, niestandardowe usługi uzależnione od wymagań klienta(w tym podatkowe i prawne).

Dlaczego ten model współpracy się opłaca?

1. Zleceniodawca za wykonaną usługę otrzymuje FV, która stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

2. Nasze wynagrodzenie będzie zawsze konkurencyjne kosztowo w porównaniu z kosztami pracy stałego etatu.

3. Zleceniodawca nie musi się martwić o urlop czy zwolnienie lekarskie pracownika.

4. Nasz Dyrektor Finansowy to zawsze osoba z minimum 10-o letnim doświadczeniem w kontorlingu i zarządzaniu finansami, w tym w spółkach notowanych na GPW.

5. Model współpracy każdorazowo dopasowany jest do potrzeb klientów pod względem doboru Dyrektora Finansowego oraz szczegółów jego zlecenia. Zawarta z klientem umowa zobowiązuje nas do zachowania jako poufne wszelkich informacji, dokumentów i otrzymanych materiałów. Jakość usług i dystkrecja są celami przewodnimi naszej działalności.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy, Dyrektor Finansowy do wynajęcia czy też CFO na godziny na pewno się opłaca.

Zmieniamy finanse na dobre!

Formularz kontaktowy

  _____  ___  _____  _  _ 
 / ____| / _ \ | __ \ | | | |
 | (___  | (_) | | | | | | |__| |
 \___ \  \__, | | | | | | __ |
 ____) |  / / | |__| | | | | |
 |_____/  /_/  |_____/ |_| |_|