Konsorcjum Przemysłowe Polska sp. z o.o. oferuje Dyrektora Finansowego/CFO do wynajęcia

Obecna sytuacja mikro oraz makroekonomiczna wymaga od przedsiębiorców podejmowania przemyślanych oraz skutecznych decyzji finansowych. Czy jako Zarząd lub właściciele jesteście gotowi na dostosowanie firmy, tak aby przetrwała i odnalazła się w nowej rzeczywistości po pandemii? Światowa sytuacja gospodarcza jest bardzo poważna a kryzys dopiero przed nami. Czeka nas ograniczenie akcji kredytowej przez banki i zaostrzenie zasad przyznawania kredytów. Odbiorcy zwlekają z zapłatą za towary i usługi. Kurs walutowy jest nieprzewidywalny a łańcuchy dostaw zaczynają się rwać. Nie na wszystko mamy wpływ ale pewne zdarzenia jesteśmy w stanie przewidzieć i zabezpieczyć firmę przed ich skutkami. Budżetowanie i ścisła kontrola zaplanowanych wydatków, przejrzyste procedury windykacyjne oraz planowanie przepływów finansowych na 3-5 lat to często początek nowej drogi dla wielu firm. Od wielu lat polskie firmy przyzwyczajone były do zatrudniania na stałym etacie Dyrektora Finansowego/CFO lub delegowania jego kompetencji na Głównego Księgowego. Zauważamy jednak tendencję do zmiany tego podejścia na rzecz usług zewnętrznych. Zasadność funkcji Dyrektora Finansowego w spółce nie pozostawia żadnych wątpliwości. Delegowanie tej funkcji na Głównego Księgowego uznać należy za problematyczne. To dwie różne funkcje, role i zadania w każdej firmie. Dyrektor finansowy posiada kompetencje do zarządzania finansami, księgowością, kontrolingiem i skarbcem. Dyrektor finansowy analizuje i kreuje przepływy finansowe oraz płynność firmy, czynnie uczestniczy w procesach inwestycyjnych. Czy warto zlecić taką usługę na zewnątrz i czy Dyrektor Finansowy może być firmą zewnętrzną do wynajęcia? Czy CFO można wynająć na godziny? Właśnie taką usługę oferujemy. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy zatrudniony na umowę z naszą firmą, na konkretny projekt lub określony termin(najczęściej nie krótszy niż 3 miesiące). W ramach ustalonego ryczałtu wynajęty Dyrektor Finansowy wykonuje wzajemnie określoną usługę i uczestniczy w bieżącej pracy firmy. Zakres współpracy zawsze zależy od szczegółowych potrzeb klienta. To od zdefiniowania potrzeb firmy rozpoczynamy każdy nasz projekt i wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie. Jesteśmy elastyczni, otwarci na pomysły i lubimy być zaskakiwani przez wymagania klientów.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Gliwicka 6
  59-220 Legnica
 • Tel.: +48 510 234 672

Co oferujemy?

 

Nasze usługi obejmują:

- Plan działań antykryzysowych dla firm, w tym również związany z epidemią covid-19 i jej skutkami.

- Analizy kontrolingowe na potrzeby zarządu, rady nadzorczej, właścicieli lub instytucji finansowych.

- Udział w restrukturyzacji kosztów, zadłużenia lub w realizowanej inwestycji.

- Udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi w zakresie: kredytów obrotowych i inwestycyjnych, faktoringu lub leasingu.

- Sporządzanie prognoz bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych na potrzeby budżetowania, planowania inwestycji lub kredytów.

- Sporządzenie systemu raportowania w zakresie rentowności prowadzonej działalności oraz płynności firmy.

- Ocena zagrożeń i ryzyka zmienności kursu walutowego lub cen towarów notowanych na giełdach towarowych wraz z rekomendacją optymalnych form zabezpieczeń.

- Inne, niestandardowe usługi uzależnione od wymagań klienta(w tym podatkowe i prawne).

Dlaczego ten model współpracy się opłaca?

1. Zleceniodawca za wykonaną usługę otrzymuje FV, która stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

2. Nasze wynagrodzenie będzie zawsze konkurencyjne kosztowo w porównaniu z kosztami pracy stałego etatu.

3. Zleceniodawca nie musi się martwić o urlop czy zwolnienie lekarskie pracownika.

4. Nasz Dyrektor Finansowy to zawsze osoba z minimum 10-o letnim doświadczeniem w kontorlingu i zarządzaniu finansami, w tym w spółkach notowanych na GPW.

5. Model współpracy każdorazowo dopasowany jest do potrzeb klientów pod względem doboru Dyrektora Finansowego oraz szczegółów jego zlecenia. Zawarta z klientem umowa zobowiązuje nas do zachowania jako poufne wszelkich informacji, dokumentów i otrzymanych materiałów. Jakość usług i dystkrecja są celami przewodnimi naszej działalności.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy, Dyrektor Finansowy do wynajęcia czy też CFO na godziny na pewno się opłaca.

Zmienimy Wasze finanse na lepsze!

Formularz kontaktowy

 _____  _ __  _____  _______ 
 | __ \ | |/ / / ____| |__  __|
 | |__) | | ' / | |     | |  
 | ___/ | <  | |     | |  
 | |   | . \ | |____   | |  
 |_|   |_|\_\ \_____|  |_|